Wählen Sie Ihre Nachrichten​

WOU D´UELZECHT DURECH D´WISEN ZÉIT .............

Ons Heemecht !


Wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit,
Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mecht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Onst Heemechtsland dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.
Onst Heemechtsland dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.


Der Text stammt von Michel Lentz (1859), die Melodie von Johann-Anton Zinnen (1864).

-------------

Fotoen: Steyer - Fonck Alice

copyright