Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Concert Spirituel

d'Chorale Ste Cécile vun Hueschtert hat op hire Concert Spirituel agelueden, den si zesumme mat der Chorale réunie Donven-Fluessweiler gesongen hun. Bei dëser Geleeheet war eng Quête fir "Aide à l'enfance de l'Inde" Bei der Receptioun konnte si der Directrice an der Presidenten e Scheck vun 1300 € iwerreecht krit.