Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwerreechung vun de Fraen a Mammen Housen

Am Kader vun hirer Generalversammlung hunn d’Fraen a Mammen vun Housen e Scheck vu 4000 € un déi Responsabel vun der Fondatioun Lëtzebuerg – El Salvador iwwerreecht. Dar ass d’Resultat vun de verschiddenen Aktivitéite vum Veräin an de leschten zwee Joer. (Foto: Nico HECKEMANNS)