Wählen Sie Ihre Nachrichten​

"Déi Haler Leit" ënnerstëtzen Europa Donna mam Erléis vun hirem Buergbrennen a spenden 1.000€

Den Erléis vum Haler Buergbrennen 2017 vun 995.59€ ass opgerënnt
ginn an den 19. Abrëll hunn „di Haler Leit“ e Scheck vun 1.000€ un
Europa Donna iwwerreecht. Wéi all Joer e ganz grousse Merci un all
déi trei Matbierger, dëst Joër awer nach en extra Merci dass sie trotz
Fiichtegkeet a Keelt sech et net huele gelooss hunn bei der aler
Traditioun derbei ze sinn an dësen Don erméiglecht hunn.

Weitere Neuigkeiten von Annette Klein >