Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Maacher Chrëschtmaart den 9.12.2017.

Ouverture vum Maacher Chreschtmoart, zesummen mam Weihnachtsmann an seng Engele

machen en Tour dorrech d’Foussgängerzon an e Concert vun de Singing Kids aus der Regionaler Maacher Musekschoul ,Liichterketten roderëm de Bur mat der Ammesty Internatioal.


Jang .