Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Gréiwemaacher: De René Sertznig huet sech aus dem politesche Liewen zréckgezunn

Viru kuerzem hat den DP-Conseiller René Sertznig säi Réckzuch aus dem politische Liewen an der Stad Gréiwemaacher bekannt ginn. An der Tëschenzäit ass seng Duechter Claire Sertznig an de Gemengerot nogeréckelt.

De Schäfferot vun der Stad Maacher hat sech et awer net huele gelooss, fir dem René Sertznig eng sympathesch Abschiedsfeier virzebereeden, op déi och d’Gemengeconseilleren a Gemengepersonal zesumme mat der Famill a mat Frënn vum René Sertznig invitéiert waren.

Den Député-maire Léon Gloden ass a senger Usprooch besonnesch op déi schoulesch, berufflech a politesch Carrière vum René Sertznig agaang an huet och mat dëser oder där Anekdot opgewaart.

A puncto berufflech a politesch Carrière vum René Sertznig muss een drop hiweisen, datt hie bal 22 Joer laang Gemengesekretär vun der Stad Maacher war an néng Joer als Direkter vun der Muselentente fungéiert huet. Am Maacher Schäfferot war dee Geéierte vun 2005 bis 2011, an als Conseiller souz hien am Gemengerot vun 2015 bis 2021.

Et ass ganz einfach onméiglech, all Ämter a Gemengesyndikater, Kommissiounen, Veräiner an Organisatiounen opzezielen, an deenen de jëtzege President vun der Zwangsrekrutéiertesektioun „Ons Jongen“, deen och ganz aktiv am „Syndicat d’Initiative et de Tourisme“ ass, an all deene Joren zu Maacher gewierkt huet an nach wierkt.

De René Sertznig huet Merci gesot fir déi Éier, déi him erwise gouf a fir déi passend Geschenker, déi him iwwerreecht goufen – ë. a. waren e Reesbong an e besonnesche Seimetz-Drock vum Pit Weyer derbäi. Hien huet drop higewisen, datt hien et a senger berufflecher a politescher Zäit mat véier Maacher Buergermeeschteren a mat sëlleche Schäffen a Conseilleren ze dinn hat. Hien huet des Weiderenn net verstoppt, datt hie sech mat villen anere Gläichgesënnten gär fir d’Interesse vun der Stad Gréiwemaacher agesat huet.

Mat engem sëffege Miseler an engem gudde Maufel ass déi sympathesch Feierstonn op en Enn gaang.

m.h.