Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Adventsverkaf a Krëppespill a Concert Accordéon zunMaacher.

Maacher dem 3.12.2017.

Kaffisstuff mat Adventsverkaf a Kreppespill a Concert Accordéon vun der Sociéte Municipale des Accordéonistes de Liuembourg am Veräinshaus-Home Jean Welter zu Maacher.