Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Summerfest am Schoumansbongert - Fondation Kräizbierg zu Fréiseng

Summerfest am Schoumansbongert – Fondation Kräizbierg zu Fréiseng

E Scheck vun 13000,- € konnt d‘Schwëster Danièle Faltz um Summerfest am Schoumansbongert fir d’ONG Vatelot vun de Schoulschwësteren vun der Doctrine chrétienne entgéint huelen. Sie ginn zu Bouaké, an der Côte d’Ivoire am Spidol vun de Schoulschwesteren gebraucht virun allem fir d’Fabrikatioun vu Prothesen. Wéi all Joër krut och d‘Amicale vum Schoumansbongert e Scheck vun 1000,- € iwwerreecht, déi dës Kéier an d’Uschaafen vun engem Auto wäerte fléissen. Hire Präsident Gast Gibéryen huet d’Geleenheet genotzt dene ville Benevols Merci ze soën, déi sech réigelméisseg fir d’Bewunner vum Schoumansbongert engagéieren.

Déi stattlech Zomm vun insgesamt 14000,-€ gouf vu verschiddene Gruppen aus de Gemeinschaften Helleng, Fréiseng, Uespelt vun der Par Beetebuerg-Fréiseng am Laaf vum leschten Arbechtsjoër gesammelt. Donateure sinn: Theater vun de Fraën a Mammen Helleng-Fréiseng, Fraën a Mammen Uespelt, Recette vun der Nuit des Sports, CSV-Fréiseng, Uespelter Musek, Massendenger Helleng, Eischtkommiounskanner 2019 a Privatleit aus der Gemeng Freiseng.

Koordinéiert gët déi alljähreg Sozialaktioun vun der Equipe Diakonie vum Conseil pastoral Beetebuerg-Fréiseng.