Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Journée du Grand-Áge

D ´Amiperas Sektioun Fluessweiler huet hir äler Membren geeiert. Ee klenge Cadeau gouf fir jiddereen deen geeiert gin ass ab 75 Joer. Ee puer gemittlech Stonnen hun sie zesummen mat hirer Famill, Frenn a Vertrieder aus dem Schäffen- a Gemengerot zu Beyren am Festssall bei Kaffi a Kuch verbruecht.