Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Concert mat de Juegdbléiser

Am Dezember hat d'Kultur- a Veräinskommissioun op e Concert mat de Réidener Juegdbléiser an d'Fëschber Kierch invitéiert! De Concert wor richteg flott an as bei engem Patt am Gemengenhaus ofgeschloss gin!