Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat vun der „Cie de transmission TRM 1964“

De Konveniat vun der „Cie de transmission TRM 1964“ war zu Esch/Sauer mat enger interessanter Visite vun der Sebes.

Beim Mëttegiessen am Restaurant Bissen am Heischtergronn hunn 22 „Anciens“ e gemittlechen Nomëtteg verbruecht a sech versprach, sech d'nächst Joer zu Schengen erëmzegesinn.

De Jubiläumskonveniat „50 Jor entlooss“ ass fir 2014 virgesinn. Organiséiert gi war de Konveniat vum Roger Ersfeld a René Kieffer. (C.)