Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung Trätter-strooss

Scheckiwwerreechung Donatusverain Trätter-Strooss

d’Entente vun de Veräiner vun der Trätterstroos, och Donatusverain genannt organiséiert d’Joer iwwer verschidden Aktivitéiten an ganz besonnesch Summerfest ass iwwert d’
hiert Grenzen vum Duerf bekannt.

Den Erléis vun desen Aktivitéiten ass ëmmer fir en gudden Zweck. Dëst Joer ass d’Asa Asbl , d’Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn, besser bekannt ënnert “e Stopp fir e Mupp” ausgewielt ginn als Beneficiaire vum Don.

An esou konnten déi Verantwortlech vun der ASA zesummen mat den Assistenzhonn Exi an Lions den 14.ten Dezember é Scheck vun 1000€ entgéint huelen.

D’Nelly Nash huet erkläert wat d’Asa mécht an d’Projet’en fir 2019 virgestallt, wat net manner ewéi dréi Assistenzhonn sinn fir an Altersheimer an fir an é Foyer de Jour, de Parrainage vun 6 Welpen déi ausgebilt gin zum Assistenzhond. Dëst niewent den Therapiestonnen fir behënnert Leit an e Grupp vun Asylantekanner um pädagogeschen Haff . Jiddereen ass iwwerzeegt, dass déi gespenten Suen gutt ugeluecht sinn.

Bei engem gudde Maufel vum Grill an engem Patt Glühwäin ass den Owend ausgeklongen.