Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung an der Maison Relais Kannerbuerg zou Ettelbréck


D‘Kanner aus der Maison Relais Kannerbuerg hate ganz vill fir den Ettelbrécker Chrëschtmaart gebastelt. Si haten Hëllef vun de Kanner aus dem Sandra senger Klass vum Précoce aus der Brillschoul vun Esch.
Ganz vill vun de schéine Saachen sinn verkaaft ginn an esou koumen 840€ zesummen.
Et war de Kanner hire Wonsch dass des Suen sollen un d‘ASA Asbl goen. D‘Kanner kennen d‘Associatioun, well bei hinnen en Assistenzhond, d‘Idylle schafft, a well si och Stëpp sammelen.
Et waren nach e puer Kollegen vum Idylle op Besuch komm: Den Exi, d‘Illucia an den Lions.
An déi véier Honn si mat vill Freed ganz vill geheemelt ginn vun de Kanner.