Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Gaart an Heem Fëschbech-Schous spenden un d’ASA


Gaart an Heem Fëschbech-Schous huet den 15.ten Mäerz d’ Generalversammlung ofgehalen.

Duerno hu si é Scheck iwwert 2.000€ un d’Associatioun Asa iwwerreecht.

D’Nelly Nash huet den Verantwortlechen Merci gesot an verséchert, dass déi Suen gebraucht an gutt ugewennt ginn. Fir 2019 sinn ënnert aneren schonn dräi Assistenzhonn vun Handi’Chiens ënnerwee fir an Altersheimer an fir an e Foyer de Jour.

Et gouf och op den Assistenzhond fir Leit mat onsiichtbarem Handicap wéi z.B Panikattacken, higewisen. D’Asa finanzéiert och des Honn déi vun Handi’Chiens ausgebilt gi an déi den Leit erméiglechen déi alldeeglech Situatiounen ze meeschteren.