Wählen Sie Ihre Nachrichten​

ASA Generalversammlung fir d’Joër 2018


Virun Kuerzem huet d’Asa d’Generalversammlung am Bistro zu Merscheed ofgehalen.

Den President Dr D.Nash huet sech gefreet esouvill Leit begréissen ze kennen, ënnert Anerem d’Membres fondateurs Marion Watry, Heng Rosa an Vivane Wolff.

E Comité’smember an de Vertrieder vun der Gemeng Esch-Sauer waren entschëllegt.

D’Nelly Nash huet an hirer Missioun als Sekretärin den Aktivitéitsbericht vum Joer 2018 virgedroen. Zesummegefaasst waren dat 59 Sensibiliséierungsaktiounen an Demo’en a Schoulen, Maison relais an Crèchen, 120 Seancen Médiation Animale, 3 Formatiounen vun all Kéier 2 Deeg goufen gehalen, 30 Deeg un Stage deelgeholl, 3 Deeg Formatioun continue organiséiert a finanzéiert, 14 Scheckiwwerreechungen, 3 Comité’ssëtzungen. D’Asa war 25 mol an der geschriwwener Press mat engem Artikel präsent an hat 2 Radiospotten bei RTL.

D’finanziell Situatioun vun der ASA ass ganz gesond. Et goufen 164.719 € un Recetten géint 139.879€ un Depensen ze verzeechnen. Den Bilan ass op dem Site www.asa-asbl.lu ze gesinn.

Bei den Depensen fällt de Parrainage vun Assistenzhonn an d’Gewiicht, mat 127.324€, d’Asa huet net manner ewéi 7 Assistenzhonn an zousätzlech 5 Welpen finanzéiert. An d’Déierengestützten Therapie sinn 10.030€ investéiert ginn. Déi administrativ Käschten waren ewéi all Joer ganz bescheiden mat 2.432€ an 93€ fir Flyeren.

D’Bicher sin vum Bas Breddijk an dem Tanja Wealer kontrolléiert ginn an si hu bestätegt dass alles an der Rei ass. Doropshin krut den Comité Decharge.

D’Jasmine Walisch huet kuerz iwwert d’Aktioun e Stopp fir e Mupp geschwat, déi nach ëmmer vill Succès huet, an huet de Leit déi fläisseg sammelen Merci gesot. D’Aktioun finanzéiert 1 Assistenzhond pro Joer mat +/- 55 Tonnen gesammelte Stëpp.

D’Bea Prost huet den Benevolat erkärt, déi Aarbecht déi mat Assistenzhonn bei der Apemh, an Alters-a Pflegeheimer, bei Leit aus dem Atelier protégé an als Hausbesuch bei schwéierkranken Kanner geméit gëtt.

D’Kristina Hoffmann huet den Référenten vun den Assistenzhonn Merci gesot fir hir Ënnerstëtzung bei verschiddenen Aktivitéiten vum Comité.

Duerno nach é Bléck op d’Projet’en fir 2019, déi ganz ambitiéis sinn: 6 Assistenzhonn an 12 Welpen sinn ze parrainéieren. An natierlech och d’Therapiestonnen fir d’Flüchtlingskanner, d’Leit vun “op der Schock” an 2 traumatiséiert Jugendlecher.

Den President huet dem Comité, den onverännert bleift, Merci gesot fir déi geleeschten Aarbecht, der Gemeng fir é ganz generéisen Subside an och fir de Sall.

Den Owend ass bei dem üblechen Patt an engem klengen Maufel ausgeklongen.