Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De Wand huet d'Bleder all erofgeblos

Dee staarke Wand vun der lèschter Nuecht huet gewierkt. Lo sinn d'Äscht vun de Straich a Beem plakek. Lo nah eemol oprafen an dann ass ët fir dëst Jor gedon.