Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Oofschloss vun den Vakanzenaktivitéiten Boermereng - Schengen - Welleschten

Vum 8. bis den 19. August haten déi Verantwortlech vun der Maison Relais Remerschen nées déi gemeinsam Vakanzenaktivitéiten vun den Gemengen Boermereng, Schengen a Welleschten organiséiert.

Enner dem Motto "Zwou Wochen ronderem d'Welt" haten sech déi Verantwortlech e flotten Programm fir d'Kanner afale geloss.

70 Kanner am Alter vun 4 bis 12 Joër haten sech aschréiwe geloos.

Nodeems d'Kanner an véier Gruppen "Amerika", "Afrika" "Asien" an "Australien" agedeelt woren, goufen e.a. Kimonos an Trommelen gebastalt, Dänz antrainéiert an verschidden Ausflich organiséiert.

Zur offizieller Oofschlossféier haten déi Verantwortlech d'Kanner, hier Elteren an déi Gemengenautoritéiten an d'Schoul op Elveng agelueden.