Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung fir d’Solidaresch Aktioun Eechternach

Den 25. Oktober 2019 huet d’A.M.S.E (Amicale Millermoaler Schull Eechternoach) e Scheck fir d’„Solidaresch Aktioun Iechternach“ am Wäert vun 2100 Euro iwwerreecht.

Stellvertriedend fir des ONG hunn d’Mme Christiane Dieschbourg an d’Mme Marie-Paule Kieffer de Scheck entgéintgeholl.

Dës Zomm gouf am Kader vum Ofschlossconcert „Singpause“ am Trifolion gesammelt.

D’Joffer Micky Zehren huet zanter dem leschte Schouljoer e ganz flotte musikaleschen a sozial-integrative Projet fir d’Cyclen 2 bis 4 op d’Been gestallt an deem d’Schüler ënnert anerem sange léieren.

Mat dësem Don ënnerstëtzt d’Iechternacher Grondschoul e Projet zu Bobo-Dioulasso am Burkina Faso.

Mir soen all de Schoulkanner e grousse Merci fir hiert Engagement.