Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Häerzleche Gléckwonsch

Häerzlech Gléckwënsch un d'Madame Janina Kmiec-Oster déi hieren 100. Gebuertsdag gefeiert huet. Fir dësst speziell Evenement, ass d'Madamm Fanilieministesch, den Buergermeeschter an de Schäfferot ant Senior Hotel komm fir hier ze wënschen.


Mir wënschen hier alles alles guddes an dass sie nach fill Gebuertsdeeg feiren kann.