Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Merci fir 21 Joer Präsidentschaft, Här Feierstein.

D´Letzebuerger Amateurastronomen soen dem Här Nicolas Feierstein MERCI fir 21 Joer Präsidentschaft, a wenschen him alles Guddes fir d´Zukunft.