Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Marie-Thérèse a Franz DEPREZ-SCHUMACHER


D'Kanner an d'Enkelkanner
wënschen hiren Elteren
a Grousselteren, dem
Marie-Thérèse a Franz
DEPREZ-SCHUMACHER
vun Doncols
all Guddes
fir hir gëllen Hochzäit,
déi si den 19. Abrëll 2010
gefeiert hunn
Et schléisst sech un
d'ganz Famill