Wählen Sie Ihre Nachrichten​

10 Joer Feier Kabarä Pepperoni

Op eng sympathesch 10 Joer Feier hat de Kabarä PEPpERONI aus der Gemeng Dippech invitéiert. Ënnert de Gäscht waren den Deputéierten a Schäffe Max Hahn, Buergermeeschtesch Manon Bei-Roller, den Éierebuergermeeschter Ady Hahn, Membere vum Gemengerot, vun de veschiddene Servicer aus der Gemeng an aus dem Atelier, Representante vun de politesche Parteien a vum Gemengepersonal, Membere vun der Associatioun „Dippech hëlleft“ esou wéi eng Partie Benevolle vum Veräin.  

De President Fränk Jager huet d’Gäscht am flott gerëschtem Sall Norbert Sassel zu Betten un der Mess begréisst an hinnen d’Aarbecht vum Pepperoni vun deenen 10 Joer erkläert. D’Chance déi se hätten vum Publikum an och vun de politesche Responsabelen akzeptéiert ze ginn, de Succès deen se mat hire verschiddene Manifestatiounen hunn, an hir Engagementer am soziale Beräich. Natierlech huet hien all deenen Léit déi den Veräin bis elo ënnerstëtzt hunn ee grousse Merci ausgesprach, woubäi hien d’Membere vum Veräin net vergiess huet.

Buergermeeschtesch Manon Bei-Roller huet vill gutt Wierder fir dem Pepperoni seng Aarbecht fonnt. Si huet de Veräin gelueft fir hiren kulturellen a sozialen Zweck deen si mëttlerweil net nëmmen an der Gemeng leeschten. Och wären Pepperoni‘en ëmmer bereet, wann d’Gemeng si brauch an ze sprangen an ze hëllefen.

De Vize-President vun der Kulturkommissioun Carlo Neu konnt sech de Wierder vun der Buergermeeschtesch nëmmen uschléissen. Drun erënnert huet hien dass schon Dippecher Léit virun dësen 10 Joer Theater a Kabarä an eng Nopeschgemeng kucke gaang sinn fir verschidden haiteg Pepperoni’s Acteuren do ze gesinn. Seng beschte Wënsch fir hiren Asaz am Veräin, an an der Gemeng huet hien un d’Memberen adresséiert an am Numm vun der Kulturkommissioun d’Hoffnungen ausgedréckt dass si nach laang der Gemeng erhale bleiwen.

Eng Iwwerraschung hat de Veräin och parat. Gestaunt hunn d’Gäscht wou de President vum Veräin, als Merci fir d’Ënnerstëtzung vun der Gemeng eng  schéin hëlze Bänk déi si am Atelier vun der Apemh maache gelooss hunn, iwwerrescht huet Si gëtt elo zu Betten un der Mess op enger Plaz opgestallt esou dass se vun der Allgemengheet ka profitéiert ginn.

Weider huet de Veräin der Associatioun „Dippech hëlleft“ ee Cheque vun 300 € Iwwerrescht. De President vun der Associatioun war erfreet iwwert dës Spend an sech bereet erkläert dës Suen am Kader vun enger Missioun an der Gemeng zou kommen ze loossen.

No den offizielle Rieden sinn dräi Membere geéiert ginn, Melanie Neu fir fënnef Joer Präsenz op der Bühn, an Romy a Fränk Jager, allenzwee Grënnungsmember, fir hir 10 Joer Aarbecht am a fir de Veräin.

Bei engem gudde Patt a Maufel ass d’Seance zu Enn gaang, an d’Wënsch vun de Gäscht, esou weider ze fueren wéi bis elo ass unisono zum Ausdrock bruecht ginn.

Weitere Neuigkeiten von Fränk Jager >