Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Nopeschfest 2016

Och dest Jar hate mer rem engt Nopeschfest an der JangdeBlannestroos zu Dikrich.Weent dem décken Donnerweeder ab 18.30 bis 19.45 hate mer d'Nopeschfest an de Garage vun engem Noper verluecht. Glécklicherweis guff et dunn awer kee Ree méi, su dat mer och baussen am Passage sëtze konnten. D'Dikricher Musik huet eis e Quartieesconcert gespillt bis no 21.00 Auer. D'Noperen hun duerno nach laang beienee gesees.