Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Moies fréih zu Dikech am Park bei der ALER SCHWEMM

Beim Fotograféire vun der grrousser Spillplaz sinn ech géint halwer siwen op e Gestell gestouss, wou een säi Velo kann ofstellen. D'Sonn, déi grad opgaang war, huet dem Gestell säi Schied an d'Gras gehäit.