Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D’Joergäng 1945-1950 hu sech getraff

Kierzlech hu sech d’Meedercher an d’Jonge vun de Joergäng 1945 bis 1950, déi zu Duelem, Fëlschdref a Welfreng zesummen an d’Schoul gaange sinn, fir hire Konveniat getraff. No der offizieller Rezeptioun mat Eirewäin zu Duelem op der Gemeng, wou se vun der Buergermeeschtesch Marie-Ange Mousel-Schmit empfaange goufen, stong d’Mettegiessen am Restaurant Kohn zou Altwies um Programm. Am spéiden Nomëtteg gong et du fir eng Visite an dat europäescht Wënzerduerf Schengen. De ganzen Dag iwwer gouf vill erzielt a gelaacht a sou munch Spiichte koumen op d'Tapéit. Well et sou flott wor, gouff versprach, sech vun lo un méi oft ze treffen. (ms)