Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Dag vum Bam an der Gemeng Conter

Am Kader vum Dag vum Bam hu sech de Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Conter, d'Eltere vun den Neigebuerene vun 2020 aus Gemeng der Gemeng Conter an hir Kanner de Samschdeg an eisem Kannerbongert zesummefonnt, fir en neien Uebstbam an Hecken ze planzen.

Fir all Neigebuerenen aus dëser Period gouf 1 Meter Heck geplanzt - dat waren dëst Joer 54 Meter!

Den Kiischtebam, deen an dësem Kader geplanzt gouf, soll elo mat de Kanner zesumme wuessen - fir dass dës an och all aner Awunner an Zukunft frëscht Uebst plécke kënnen!