Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Klibberen 2017 an der Gemeng Konsdrëf

D'Klibberékippen vu Konsdrëf a vum Scheedgen soen allen Awunner VILLMOLS MERCI fir dee grousse Klibberloun.

Zu Konsdrëf deelen d’Klibberkanner scho 30 Jar hire Klibberloun nët nëmmen ënner sech op, mee si verbannen domat och een Don fir gutt Zwecker. Dëst Jar konnte si esou 275€ un d’Ouevres St.Barthélémy an 275 €un d’Associatioun „Clara Fey“ fir hire Projet vum Kannerheem am Aarmendeel Bogotá zu Cazucá a Kolumbien viruleeden. Vum Scheedgen gouf eng Spent bäigeluecht fir datt dee Montant vergréissert gi konnt.


D’Klibberen si lo nees agepak - bis deen nächste Karfreideg a Karsamsdeg. All Verstäerkung fir dee Brauch an den Dierfer oprecht ze halen ass wëllkomm - Kanner vum Cycle 3.1. un sinn häerzlechst agelueden matzemaachen – reservéiert Iech dofir schonn all déi 2 Deeg (30.03. + 31.03.2018).


Hutt Dir eng Klibber doheem iergendwou rondrëm leien, déi Dir net méi braucht an Dir wësst net wat Dir domatter maache sollt... D'Massendénger freeë sech iwwer all Klibber fir hire Klibberstock ze vergréisseren.All neie Massendénger (vum Zyklus 3.1. un) ass och häerzlech wëllkomm.

Kontakt:

massendengerconsdorf@pt.lu oder um Telefon 79 05 22 55 (Konsbruck Tanja)