Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Klibberen 2016 zu Konsdrëf

D'Klibberékipp vu Konsdrëf seet allen Awunner VILLMOLS MERCI fir dee grousse Klibberloun.

D'Klibberen si lo nees agepaak - 2017 gi si nees op Karfreideg (14.04.2017) a Karsamsdeg (15.04.2017) benotzt.

Hutt Dir eng Klibber doheem, déi Dir net méi braucht an Dir wësst net wat Dir domatter maache sollt....nëmmen net wechwerfen - hei eng Méiglechkeet wou d'Klibbere nach viru benotzt ginn: D'Massendénger aus der Par Konsdrëf freëe sech iwwer all Klibber.
Villmols Merci (Kontakt: tkonsbru@pt.lu oder 79 05 22 55)

Iech all nach frou a geseenten Ouschteren