Wählen Sie Ihre Nachrichten​

stage de conduite pour personnes à mobilité réduite

L'AVR en collaboration avec le centre de formation pour conducteurs de Colmar Berg avait organisé un stage pour conducteurs à mobilité réduite samedi dernier 23 novembre.
Voici ce que Raymond Schintgen, membre du Conseil d'Administration AVR qui avait participé à cette journée nous rapporte:
: “Et war wierklech ee schéine Dag fir eis alleguer, an enger lockerer Atmosphäre ass vill diskutéiert ginn an awer och an éischter Stell vill gelaacht ginn.
Ech mengen bei enger oder der anerer Victime huet et derzou bäigedroen dass awer een Deel vun den Ängscht geholl gi sinn.
Et muss een awer och dem Här Pannacci ee grousse merci soen, den sech wierklech gutt Zäit geholl huet, an den och op Leit agaangen ass.
Et war wierklech ee super Dag och wann et kal war.
Et kënnt eng Reportage den 21/12/2013 tëscht 09:00h an 09:30h op RTL Radio."
Il est prévu de répèter cette initiative, avis aux amateurs
avr@pt.lu