Wählen Sie Ihre Nachrichten​

40 Jor Amicale "Déi Cliärwer"

D’Amicale “Déi Cliärwer” hatt de leste Sonndig hirr 40 Jor gefeiert. Den 19. Mäerz 1972 haten sech op Initiativ vam René Thénot 7 fréier Cliärwer zesamefonnt, fir eng Amicale van de fréiere Cliärwer ze grënnen. Hirt Ziel wor fir d’Frëndschaft an d’Solidaritéit tëscht de Membren ze festigen, de Kontakt mat Cliärref ze halen an d’Interessiën va Cliärref ze verdeedigen.

Firr d’Feier vam 40. Anniversaire hat de Comité seng Membren fir een Dag op Cliärref gerouf. Den dag fung aan mat engem feierliche Gottesdingst an der Dekanatskiirch, gehale vam Dechen Joseph Roemen, a musikalisch verschéinert durrich d’Chorale Ste Cécile. Besonnisch ergräifend wor d’Sange van der Lokalhymne “Cliärwer Léid”,.

No engem Erënnerungsfoto op der Kiirchentrapp hatt de Comité als Erënnerung a seng verstuarrwe Membren beim Monument aux Morts Bloumen néiergelaagt.

Am Festsall vam Schlass hatt de Präsident Louis Schmitz d’Membren van der Amicale an d’Frënn va Cliärref begréisst, ënner hinnen den Député-Maire Emile Eicher.

Heen hatt an d’Zielsetzungen van der Amicale erënnert an hatt der neier fusionéierter Gemeng di selwicht Ënnerstëtzung agebuadden wi an der Vergangenheet.
Firr 40 Jor Aktivitéit als Trésorière krut d’Félicie Faber-Weis e Cadeau als Merci.
De Burgermeester Emile Eicher hatt d’Amicale firr hirre 40. Gebuurtsdag félicitéiert an hatt d’Perspektive van der neier Gemeng explizéiert.
E Concert Apéritif van der Cliärrwer Musik hatt den offiziellen Deel afgeschloss.

Bei engem gudde Maufel am Hotel Koener hatt d’Feier vam 40. Anniversaire hirren Afschloss fonnt.