Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Bitzcours fir Kanner

Muselpatch huet an der Woch vum 27. Juli 2015 bis den 31. Juli 2015 während dräi Deeg e Bitzcours fir Kanner aus der Gemeng Lenneng organiséiert. 13 Kanner hunn un deem Cours deelgeholl. Freideg, den 31. Juli 2015 kruten d'Kanner feierlech en Zertifikat vum Buergermeeschter Arnold Rippinger a vum Veräin iwwerreecht.