Wählen Sie Ihre Nachrichten​

12. Blummentreff an den Stroossen vun Boermereng

D’Gemeng Schengen

an de Syndicat d’Initiative vun Boermereng

mat den Duerfveräiner invitéiert e

Sonndeg, den 12. Mee 2013 op hiren

12. Blummentreff

an de Stroosse vu Boermereng

vun 10.00 bis 18.00 Auer

Blummenverkaf

Konschthandwierk a Kenschtler

Kanneratelier a Spiller fir Kanner * Vill Animatioun

Musikalesch Animatioun an de Stroossen vum Duo Jhemp a Rosch

a vun den Theaterraudien Boermereng

a vun der Itzeger Strepp

PROGRAMM

Donneschdes, den 9. Mee

18.00 Auer Vernissage mat Biller vum John Schmit
am Centre Maus Ketti

Sonndes, den 12. Mee

11.00 Auer Offiziell Aweiung vum Här Minister Nicolas Schmit
vun énger Agrarmaschine Legille
11.30 Auer Concert Apéro vun der Welleschter Musék

Mettes Animatioun an Danz an de Stroossen vun den Theaterraudien,
vum Duo Jhemp a Rosch a vun der Itzeger Strepp


Fir d’Mettegiesse suerge mir mat eise Spezialitéiten.
Ass d’Wierder naass a rau si mir an onsem Bau.

Org.: Syndicat d'Initiative Burmerange