Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Bamplanzaktioun vun de Schoulkanner vu Bous

Bamplanzaktioun vun de Schoulkanner vu Bous

Op Initiativ vun der Ëmweltkommissioun hunn d’Schoulkanner aus dem Cycle 2 mëttwochs, den 18. Dezember zesumme mat der Natur- an Bëschverwaltung zu Rolleng am «Däichfeld» an am «Jetegrënnchen» eng Rei nei Beem geplanzt. Och si verschidde Beem ersat ginn, déi schonn 2 Joer stoungen, an déi déi lescht ganz dréche Summeren net iwwerlieft haten.

Am Ufank huet de lokale Fierschter, den Tom Engel de Schüler Sënn an Zweck vun esou Aktiounen erkläert. Dobäi huet hien Wichtegkeet vun den Beem an der Gewan fir Déierewelt, d' Biodiversitéit, d' Landschaftsbild an de Mënsch betount. Am Ganze sinn dee Mëtteg 28 Beem vun de Kanner zesumme mat de Bëschaarbechter geplanzt ginn: 8 Drauwen-Eechen, 15 Spitzahorn, 5 Nësserten 1 Bierebam an 2 Kiischtebeem.