Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Grënndung vun enger neier DP Sektioun

Grëndung vun enger neier DP Sektioun

Wëll déi zwou Gemengen Béiwen-Atert an Téinten fusionnéiert hun, géif ech viirschloën, eng nei Sektioun ënnert dem Numm " DP Sektioun-Helperknapp " ze grënden.

Zu deem Zweck brauch ech Awunner aus deenen zwou ( Aalen ) Gemengen déi do géifen mat hëllefen.

Dir kënnt iech mellen iewer Facebook, beim Bernardy Emile oder iewert E-Mail " mulles48@pt.lu "