Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Smilla


Fir déi ganz Welt
bass de iergendeen,
mee fir iergendeen
bass de déi ganz Welt
De Joscha a seng Mama
se frou d'Gebuert vum
Sm i l l a
matzedeelen
Hatt ass den 1. Mee 2010
op d'Welt komm
Ee grousse Merci dem Christel
an der Equipe vun der Maternité
zu Ettelbréck
Rebecca BISSEN
13, Ewescht Duerf
L-9830 Bockholtz
Ween äis eng Freed wëll man,
kann dat mat engem klenge
Geste op de Kont BCEE LU96
0019 2955 2468 4000