Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Bech: De Lucien Niederweis huet 80 Joer kritt

Den 24.August 2019 huet denLucien Niederweis vu Bech am Krees vunsënger Famill,Frënn an senger Trompettefamill am Restaurant ob der Becher-Gare seng 80 Joër gefeiert.De Luss ass nach ëmmer a villen Domain'nen aktiv.hien ass schon seit 68 Joër aktive Musikant a spillt nach ëmmer Trompett an der Harmonie Iechternach.Och sportlëch war hien ëmmer,sief ët als Cyclist oder am Dëschtennis,hien steh och nach all Dag an sengem Atelier a kreéiërt Holzskulturen.1966 ass hien bestued ginn mam Josée Marx ,déi ass leider 2012 verstuerwen.de Luss huet mam Josée 1 Meedchen an 2 Enkelkanner .

wir wënschen dem Luss ,dass hien gesond bleiwt an vill Joër derbei.