Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Frëndschaftspatt bäi der LSAP Rammerich


Freidig, den 27.Mee luedt d'LSAP Fraktioun aus der Geméng Rammerich all d'Geméngeveräiner zu Bilschdref um Festsall ab 19:30 op ee Frëndschaftspatt an. Delegatiounen gin ëmpfaangen vun der Fraktiounspräsidentin Myriam Picard, dem Sektiounspräsident Patrick Weisgerber a dem 1.Schäffen Marcel Maack. Dës kléng Feier soll déi gudd a fair Relatiounen zwëschen de Veräiner an deene politischen Verantwortlichen ënnersträichen.