Wählen Sie Ihre Nachrichten​

„D´WiddeBierger 50 + „ aus der Gemeng Betzder maachen Vakanz.

Den 13.Juli 2019 treffen sech d´Membere vun de „Widdebierger 50+“zu Betzder am Relais du Château fir ee feint Mëttegiessen virun der Summervakanz.Presidentin, Madamm Maria Greis ass frou esou vill Leit begréissen ze kënnen

Et war eng lëschteg Gesellschaft, déi hei zesummen komm ass .Bis spéit an den Nomëtteg gouf gelaacht a gefeiert, a well et esou waarm war,huet de kille Patt och gutt geschmaacht.De Programm fir den Hierscht kréie mir nach matgedeelt.

Mat gudde Wënsch fir eng schéi Vakanz seet de Comité eis Äddi an wier frou, wa mir eis am Hierscht bei gudder Gesondheet erëm gesinn.