Wählen Sie Ihre Nachrichten​

SUMMERAKADEMIE SPAASS AN AVENTURË FIR DÉI GANZ FAMILL

SUMMERAKADEMIE SPAASS AN AVENTURË FIR DÉI GANZ FAMILL

vum 22. August bis den 13. September


De Summer heiheem zesummen erliewen.

Flott Aktivitéiten a kreativ Atelieren an der Natur.

Sech beweegen an eis Gemeng nei entdecken.

Sport a Fräizäitaktivitéiten ausprobéieren.

Den Alldag méi nohalteg gestalten.

Matmënsche kenne léieren.

De ganze Programm op: www.bettembourg.lu an iwwer Facebook.

D’Deelhuelen un den Aktivitéiten ass gratis.

D’Aschreiwung ass obligatoresch.

Kanner ënner 13 Joer musse vun engem Erwuessene begleet ginn.