Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Kreschtmaart zu Beeteburg am Haff vum Beetebuerger SCHLASS

Den15.ten an 16.ten Dezember ass fir deéischt den Betebuerger Kreschtmaart am Haff vum
BEETEBUERGER SCHLASS

Durch déi grouss Nofroo un Chreschtbeemerscher verkaafen mir dest Joor vum 7ten bis den 11ten
Dezember all Daach vun 16.00H BIS 19.00H op der Kircheplaatz an den 14ten an 15ten Dzember um Kreschtmaart


LIVRAISON A DOMICLIE GRATIS an der Gemeng