Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D'Beetebuerger Theaterfrënn asbl spillt

02
Dez
02 Dez - 03 Dez

Wéi all Joer spillen d’Beetebuerger Theaterfrënn och dëst Joer nees am Festsall vum Beetebuerger Schlass, an zwar:

- Samschdes, de 26. November ëm 20 Auer

- Sonndes, de 27. November ëm 16 Auer

An am neien KulTourhaus zu Hunchereng:

- Freides, den 2. Dezember ëm 20 Auer

- Samsdes, den 3. Dezember ëm 20 Auer

Gespillt gëtt “(B)ieren ass mënschlech”, aus dem Däitschen iwwersat vum Monique Breisch, fräi nom Stéck vum Ridi Walfried.

Et spillen:

Jemp Mallinger den Hary Bieren , Lannebauer

Alain Liltz de Berti Bieren, sä Jong

Joëlle Muller d'Vevi, d'Mod vum Haff

Roland Gut de Michael Helminger, Mëller an Noper

Lisa Foetz d'Rosie Helminger, dem Michael seng Duechter

Sylvie Ewen d'Nanni Meyer, eng fréier Wiertsfra

Guy Langers de Willi Bruswachtel, Insektefuerscher

Umeldung op Tel.26523898 ab 9.November