Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Schéin dekoréiert Adventsfënsteren am Préizerdaul

D'Integratiounskommissioun aus dem Préizerdaul hat Enn des Joers 2019 en Opruff gemeet, fir an der Adventszäit d'Fënsteren an der Gemeng schéin ze dekoréieren. Vum 1. Dezember bis den 23. Dezember waren vill Familljen dem Opruff nokomm an hun dorobber hin hier Fënsteren schéin gestallt. Sin hun sech et och nit huele geloos fir den Zuschauer all Owes mat warmen oder kaalen Gedrënks, Iessen a Geknabbers e flotte Moment bei hirem Haus ze gönnen. Den Erléis aus de Spenden vun der Aktioun könnt dem "OSCARE" Büro vu Réiden/ Atert zegut. (Charel Reiser)