Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Neijoerspatt fir di Préizerdauler Matbierger

Deser Deeg hat d'Gemeng Préizerdaul op hieren traditonellen Néijoerspatt an de Kulturzentrum op Platen invitéiert. No sengen Neijoerswënsch fir dat neit Joer 2019 , huet de Buergemëschter Marc Gergen a senger Usproch, all denen Merci gesoot , déi am Laaf vum lëschte Joer, am Dingst vum Matbierger stongen a och konstruktiv matgeschafft hun. Och sein spezielle Merci gong un de Gemengen - a Schäfferôt fir di gut Zesummenarbecht, wou eng Partie vun Arbechten an Ugrëff an och fërdeg gestallt konnte gin. No der Virstellung vun dene neie Projeeën, déi fir d' Zukunft der Gemeng Préizerdaul virgesin sin, ass de Patt mat engem gudde Maufel an ongezwongener Atmosphär zesummen genoss gin. (FOTOEN : CHAREL REISER)