Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Gedenkzeremonie mat Nidderleeën vu Blummen

Bekanntlech kënnen dest Joer keng Festivitéiten fir de Nationalfeierdag stattfannen. Trotzdem huet de Schäffen- a Gemengerot aus dem Préizerdaul am Virowend vum dësjährigen Nationalfeierdag drop gehaalen, fir eng Gerbe beim Denkmal nidder ze leeën, fir denen ze gedenken, déi hiert Liewe fir eis Fräiheet an deene battere Stonne vun eiser Geschicht geopfert hun. Bei deser Geleenheet huet de ganze Gemengreot dem Grand- Duch Henri a senger Famill hiren déiftste Respekt an hir oprichteg Gléckwënsch ausgesprach. Vive de Grand- Duc- Vive Lëtzebuerg- Vive de Préizerdaul !!.