Wählen Sie Ihre Nachrichten​

500€ vum Club des Jeunes Préizerdaul vir eng iwerdeckten an gehetzten Terrasse

Et ass eng Traditioun, dass de Club des Jeunes aus dem Préizerdaul all Joer kuerz no Dräikinneksdag d'Chrëschtbeemercher bei d'Leit asammele geet. Dat war och an dësem, duerch déi sanitär Kris méi ongewéinlechem Joer, de Fall. Normalerweis offréiert de Veräin den Awunner beim Passage ee Glühwäin oder soss eppes an d'Leit soe mat engem klenge fräiwëllegen Don Merci. Aus dem Patt gouf leider aus verständleche Grënn näischt, mä vill Leit hunn awer eng Enveloppe bei de Beemche geluecht.

Och déi Jonk leiden natierlech ënnert den abléckleche Restriktiounen, wëll se hir Jugend net esou ausliewe kënnen, wéi se sech dat virgestallt haten. An awer denkt de Club des Jeunes Préizerdaul an dësen Zäiten och un déi, deenen et nach vill méi schlecht geet wéi hinnen. Dofir war et séier kloer, dass d'Sue vun den Awunner net an d'Clubkeess géife fléisse mä un d'Stëmm vun der Strooss sollten iwwerwise ginn, fir deene Leit ze hëllefen, déi scho virun der Kris net op der Sonnesäit vum Liewe stoungen, an deenen hir Situatioun sech duerch dës Kris an den haarde Wanter sécherlech net verbessert huet.

211€ waren zesumme komm an de CDJ Préizerdaul huet decidéiert déi Zomme op 500€ op ze ronnen.

Vir och d’Stëmm z’ennerstetzen ass et einfach: klicken, gin, deelen

https://www.gingo.community/fr