Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Groussbotz an der Gemeng Wanseler

De Syndicat d'Initiative vun der Gemeng Wanseler huet och dëst Joer erëm eng grouss Fréijoersbotz laanscht d'Stroossen an d'Weeër vun der schéiner Nordgemeng organiséiert. No der Usprooch vum Christophe Hansen, President vum Syndicat d'Initiative, hunn sech eng 40 Fräiwëlleger op de Wee gemaach fir am ganzen iwwer 2 Tonnen Dréck opzerafen. Et war keng agreabel Aufgab mee d'Bierger vun der Gemeng Wanseler wëlle mat der Aktioun kloer maachen dat si mat der Verschmotzung duerch d'Automobilisten an anere Schmotzfënken nik averstane sinn. No der Drecksaarbecht gouf et dunn awer als Merci en deftegt Mëttegiessen fir all déi fläisseg Hänn. (photo: Christophe Hansen)