Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Vu Schoulkanner fir Schoulkanner

Sou huet de Projet geheescht, deen eng Equipe vu Schoulkanner an hir Familljen a Frënn aus der Gemeng Bäertrëf op d’Been gestallt huet. Dës Initiativ war duerch e puer Bäertrëffer Schoulkanner entstan, vir d’Schoulkanner vum Centre Héliar (Centre pour Demandeurs d’Asile) aus der Weilerbaach ze ënnerstëtzen.
De Cycle 2.2 vun der Joffer Cathy Zehren esou wéi eng Rei aaner Kanner hunn an der Schoulzäit an während der Allerhellegevakanz vill flott Konschtwierker produzéiert , déi um Haupeschmaart konnte verkaf ginn.
Nieft dem Erléis vu 1500€ um Haupeschmaart hu mir och nach e ganz generéisen Don vu 1500€ vun der Famill Helminger vu Jonglënster kritt.
Mat dësem Gesamterléis konnte flott Gesellschaftsspiller a Sportartikelen vir déi ënnerschiddlech Cyclen vum Centre Héliar kaf ginn. De Rescht vun de Suen gouf un Konterbont a.s.b.l. vun der Weilerbaach iwwerreecht, déi dës Suen fir weider flott Schoulprojeten kënnen asetzen.
D’Cadeauen sou wéi och den Don hunn d’Schoulkanner vu Bäertrëf no der Chrëschtvakanz un Schoulkanner an un déi Responsable vun der a.s.b.l. Konterbont aus der Weilerbaach iwwerreecht.

De Kanner nach emol e ganz grousse Merci fir hiert super Engagement!