Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Gebuertsdagsfeier am Home Pour Personnes Âgées Sacré-Coeur um Belair

Lëtzebuerg-Belair. Kierzlech ass am Home Pour Personnes Âgées Sacré-Coeur de Gebuertsdag vun de Bewunner gefeiert ginn, déi am Juli, August a September gebuer sinn. Den Direkter Marc KAYSER huet allen Gebuertsdagskanner alles Guddes gewënscht an nach weider eng gutt Gesondheet an nach vill Joeren dobäi. D‘Famill a Bewunner hunn ee gemittlech Nomëtteg verbruecht mat flotter Musik an Animatioun. Folgend Bewunner sinn geéiert ginn: Madame Anny THILL (77 Joer) Madame Catherine PETIT-QUARING (80 Joer) Här Guy GENGLER (80 Joer) Madame Christine GILLANDER-BISENIUS (82 Joer) Madame Léontine ZEYEN-RATHS (84 Joer) Madame Marie BOETTEL-MERSINGER (85 Joer) Madame Julie HEYART-DOEMER (85 Joer) Här Ferdy FISCHER (85 Joer) Här Jean Jacques LEPESANT (85 Joer) Madame Rose SCHMIT (86 Joer) Schwëster Michaela WILLEMS (87 Joer) Madame Helène KAISER-POMMERELL (87 Joer) Madame Germaine THULL-LUXEN (88 Joer) Madame Madeleine STEIL-SCHROEDER (88 Joer) Här André LESCH (88 Joer) Madame Claire FRIEDEN-WEITZEL (89 Joer) Madame Albertine PHILIPP-FELTGEN (89 Joer) Här Charles Norbert BÜCHLER (92 Joer) Madame Lya HALLÉ-HANSEN (93 Joer) Här Edouard ROUSTER (93 Joer) Madame Germaine PAULUS-SCHAACK (94 Joer) Madame Irène BLASEN-GLAUDEN (95 Joer) Madame Odile STOLTZ-WAGNER (95 Joer) Här Jean GREIVELDINGER (97 Joer)