Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Den Kleeschen koum op Bech

Och dest Joer konnten d'Kanner aus der Gemeng Bech den Kleeschen an den Housecker am Centre Culturel Hanner Bra begreissen. Ennert dem "Leiwen Kleeschen, gudden Kleeschen", gespillt vun der Bech Berbuerger Musek an gesongen vun den Kanner, hunn den Kleeschen an sain Kumpan den Wee op d'Bühn fonnt, wou sie vun den Kanner aus em Précoce bis 3t Schouljoer eng Partie Duerbiddungen gewisen kruten. Duerno huet den Kleeschen an senger Ried enner anerem un d'Kanner appeleiert, datt sie sech och mol missten bewosst ginn, wi gudd si et eigentlech hätten, och ouni en neien Kado vum Kleeschen ze kreien. Hien hat dann awer och vir all Kand - op grouss oder kleng - eng Tiitchen mat schneekegen Saachen matbruecht, an konnt sech duerno enner glecklechen an zefriddenen Kanneraan rem weider reesen op di nächst Statioun vun senger laanger Rees.