Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Kaffisstuff mat Allerlee

Den DT Bech-Maacher asbl invitéiert op seng


Kaffisstuff mat Allerlee


an der Maison Relais zou Bech-Maacher


e Sonndeg, 18.11.2018


Vun 11.00 Auer un:


- Apéritif


Vun 12.00 Auer un bis 17:00 Auer zerwéire mir:


- Paschtéit, Fritten an Zalot

- Ham, Fritten an Zalot

- Hierken a.s.w.

mat eem sprëtzegen Patt Miseler

- Hausmacher Toart a Kouch

mat énger gouder Tass Kaffi


Am Laf vum Nomëtten: Flott musikalesch Momenetr Mam Ensemble DIVERTIMENTO


Grouss Tombola